Månad: november 2011

TV-eken fälld, och ligger på Djurgården!

TV-eken, även kallad Radiohuseken eller Radioeken, var en månghundraårig ek på Oxenstiernsgatan, Östermalm i Stockholm. Namnet kommer ifrån ekens placering utanför TV-huset och Radiohuset. När eken skulle sågas ner i oktober 2011 […]