Imagine Gallery

Cawa Media vill erbjuda er som är professionella frilansfotografer och som funderar på att gå med i en BILDBYRÅ, vända sig till oss. Vi samlar in uppgifter, och sedan gör vi vårt urval. Men vilka krav ställer vi, och vilka tar vi in? 
Vi vill att man som fotograf kontinuerligt kan leverera på en ganska hög och jämn nivå. Detta innebär att vi i huvudsak samarbetar med professionella fotografer. Eftersom vi också har en tydlig profil som Journalist & Pressagentur sedan många år, och framför allt har kommersiella kunder, tittar vi på om fotografen har säljande bilder med ett starkt bildspråk i grunden. Vi tittar alltid på fotografens portfolio för att se om den passar vår profil och om det finns större potential att nå ut till våra bildköpande kunder.

http://cawapix.com/

Hör av er/dig om intresse finns:

Annonser